Zapraszamy na seminarium!

Zapraszamy na seminarium „Jak realizować fundusz sołecki”
15 czerwca 2010 roku
w godzinach 11-17
siedziba Fundacji im. S. Batorego
ul. Sapieżyńska 10 a, Warszawa

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w załączniku pod tekstem!


Seminarium „JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI”

Otwarcie:

 • 11.00: Powitanie uczestników
 • 11.10: „Warunki sukcesu funduszu sołeckiego” Piotr Bębenek, Opolski Urząd Wojewódzki
 • 11.30: „Jak wzmocnić zdolność do działania społeczności wiejskich?” Prof. dr hab. Hanna Podedworna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • 11.50: Dyskusja
 • 12.20 – 12.30: Przerwa kawowa


Panel I: Fundusz sołecki – doświadczenia z realizacji po pierwszym roku

 • 12.30: „Problemy w rozliczaniu funduszu sołeckiego” Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • 12:45: „Praca z funduszem sołeckim – praktyka urzędu gminy” Henryka Sęktas, Urząd Gminy w Kałuszynie, woj. mazowieckie
 • 13.00: „Fundusz sołecki z perspektywy sołectwa” Maria Lutecka, Sołtyska Domaszkowic, woj. opolskie
 • 13.15: Dyskusja
 • 14.00-14.30: Obiad


Panel II: Dobre praktyki – jak warto wprowadzać fundusz sołecki

 • 14.45: „Budżet i prawo w rękach mieszkańców – jak przygotować się do realizacji funduszu sołeckiego?” Krzysztof Oszczyk, Sołtys Giżyna, woj. zachodniopomorskie

            Komentarz: dr Ryszard Kamiński

 • 15.00: „Jak właściwie gospodarować funduszem sołeckim? Przykład aktywnego sołectwa” Ewa Molenda-Stroińska, Sołtyska Zalesia Górnego, woj. mazowieckie

            Komentarz: dr Ryszard Kamiński

 • 15.15: „Czy powiększony fundusz sołecki opłaca się gminie?” Piotr Budziak, Urząd Gminy w Zabierzowie, woj. małopolskie

            Komentarz: dr Ryszard Kamiński

 • 15.30: Dyskusja
 • 16.30-16.45 – Podsumowanie

   Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie przed ponad rokiem. Pierwszy rok jej wprowadzania pokazał w praktyce jakie ustawa daje możliwości, jak również jakie problemy i zagrożenia wiążą się z jej realizacją. Jako Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zbieramy informacje i dobre praktyki związane z funduszem sołeckim, mamy kontakt z ekspertami, którzy odpowiadają na pojawiające się pytania i prowadzimy portal poświęcony funduszowi sołeckiemu: www.funduszesoleckie.pl

    W lutym 2010 roku zorganizowaliśmy seminarium zatytułowane „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”, którego celem było rozpoczęcie dyskusji na temat obowiązującej ustawy i jej realizacji w praktyce. W spotkaniu wzięły udział osoby z różnych środowisk i instytucji, które pracują i stykają się na co dzień z funduszem sołeckim. Dyskusje były gorące i dotyczyły zarówno samej koncepcji funduszu sołeckiego, podejmowania przez gminy uchwał o wyodrębnieniu  funduszu sołeckiego, jak i jego praktycznego realizowania w sołectwach i gminach.

    15 czerwca 2010 roku zapraszamy na kolejne seminarium dotyczące praktyki związanej z funduszem sołeckim – „Jak realizować fundusz sołecki”, które odbędzie się w siedzibie Fundacji im. S.Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10 a w Warszawie. Podczas seminarium będziemy rozmawiać o realizacji funduszu sołeckiego z różnych perspektyw – perspektywy sołectwa, gminy, województwa. Postaramy się poruszyć możliwie dużo problemów i odpowiedzieć na pojawiające się pytania.
   

Zapraszamy na seminarium „Jak realizować fundusz sołecki”
15 czerwca 2010 roku
w godzinach 11-17
siedziba Fundacji im. S. Batorego
ul. Sapieżyńska 10 a, Warszawa

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Chętne osoby zapraszamy do zgłoszanie się przez adres mailowy: funduszesoleckie@sllgo.pl
lub pod telefonem 22 844 73 55

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tekstem w załączniku.


Seminarium finansowane jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Semiarium objęła patronatem medialnym „Gazeta Sołecka” logo Gazety Sołeckiej

POBIERZ PLIK: formularz zgłoszeniowy na seminarium „Jak realizować fundusz sołecki”

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *