Czy można zdecydować o „dofinansowaniu budowy kanalizacji” czy „dofinansowaniu zakupu samochodu dla OSP”?

Czy mieszkańcy mogą przekazać w drodze wniosku o fundusz sołecki pieniądze na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego? Zastanawiamy się czy w ogóle jest to przedsięwzięcie – zakup części samochodu?

Pytanie:

Czy można przekazać fundusz sołecki na zakup samochodu strażackiego? Zastanawiamy się czy w ogóle jest to przedsięwzięcie – zakup części samochodu? Jeśli tak to na kogo powinien on być wtedy zarejestrowany na gminę czy na stowarzyszenie OSP?

Odpowiedź:

Przedsięwzięcia w rodzaju „dofinansowanie budowy kanalizacji”, „dofinansowanie wykonania nawierzchni asfaltowej” czy „dofinansowanie zakupu samochodu” budzą poważne wątpliwości.

Są to bowiem zadania, których realizacji – jako przedmiotu dofinansowania – w momencie uchwalania wniosku sołectwo może się tylko domyślać. Oczywiste jest bowiem, że w okresie sierpień-wrzesień roku poprzedzającego rok budżetowy nie ma jeszcze projektu uchwały budżetowej na następny rok, zatem sołectwo – logicznie rozumując – nie ma możliwości dofinansowania jakiegokolwiek zadania tego typu. Nie może zaś uchwalić go jako w całości własnego, ponieważ zakres zadania uniemożliwia spełnienie warunku kosztów „w ramach określonych środków” (art. 4 ust. 3 u.f.s.). Ponadto sołectwo nie jest władne do zobowiązania organów gminy do zaplanowania realizacji zadania, którego koszt w sposób oczywisty przekracza kwotę środków funduszu sołeckiego. Podobnie nielogiczne jest przeznaczanie środków funduszu sołeckiego na dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich, których przyjęcie przez gminę w wieloletniej prognozie finansowej jest równoznaczne z zapewnieniem źródeł finansowania. Wątpliwe jest więc, aby zebrania wiejskie z własnej woli przeznaczały środki funduszu na takie cele. Nie po to też stworzono instytucję funduszu sołeckiego, co jasno wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o funduszu sołeckim – ma ona służyć realizacji drobnych przedsięwzięć mieszkańców wsi.

Uważam zatem, że nie są to przedsięwzięcia prawidłowe, a jedynym powodem ich uchwalania są nieformalne ustalenia z organami gminy lub naciski z ich strony na społeczność danego sołectwa. Praktyka pokazuje jednak, że podejście organów kontroli i służb wojewodów do tego problemu nie jest jasno sprecyzowane i będzie zależało od subiektywnej oceny danego stanu faktycznego.

W kwestii rejestracji za zasadne należy przyjąć, że samochód powinien być zarejestrowany na gminę, jeżeli został zakupiony ze środków budżetu i nie został formalnie przekazany w drodze np. darowizny na rzecz OSP.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *