Ile samorządów zdecydowało się na fundusz sołecki w 2013 roku? Lista gmin.

W 2013 roku 1241 uprawnionych gmin (57%) podjęło uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Tym samym mieszkańcy 22516 sołectw mogą podjąć wiążące decyzje o kształcie części budżetów gmin.

Czy w mojej gminie jest fundusz sołecki?

Jaką decyzję o funduszu sołeckim w 2013 r. podjęli radni sąsiedniej gminy? Możesz to sprawdzić! Skorzystaj z przygotowanej przez nas listy gmin, obejmującej wszystkie polskie gminy posiadające sołectwa:

   –   Lista gmin, w podziale na województwa, do pobrania w postaci arkusza kalkulacyjnego jest TUTAJ.

   –   Lista gmin, w porządku alfabetycznym, do pobrania w postaci arkusza kalkulacyjnego jest TUTAJ.

Uchwały o funduszu sołeckim w 2013 r.

Spośród 2175 gmin posiadających jednostki pomocnicze w postaci sołectw, w 2013 roku w 1241 gminach (57%) radni zdecydowali o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżetach gmin na 2014 rok. W 793 gminach (37%) podjęta została uchwała o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. W 141 gminach (6%) nie została podjęta żadna uchwała, co oznacza, że nie został dopełniony ustawywy obowiązek.

Tabela do pobrania tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka:

Fundusz sołecki - Uchwały - 2013

Fundusz sołecki może funkcjonować w 88% polskich gmin, co czyni go najbardziej powszechnym mechanizmem wpływania obywateli na kształt budżetów gmin. Na 2479 polskich gmin w 2175 gminach istnieją sołectwa (dane GUS z 2011 r.). W 2013 roku w 22516 sołectwach mieszkańcy będą mieli możliwość podjęcia wiążących decyzji o przedsięwzięciach z funduszu sołeckiego.

Tabela do pobrania tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka:

Fundusz sołecki - Liczba sołectw w gminach - 2013 r.

Monitoring Funduszu Sołeckiego

W kwietniu 2013 r. z szesnastu Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) zebraliśmy dane dotyczące podejmowania przez rady gmin uchwał o funduszu sołeckim. Następnie informacje uzyskane od RIO poddaliśmy weryfikacji. Stworzyliśmy listę 208 gmin figurujących w rejestrach RIO, jako gminy nie podejmujące żadnych uchwał odnośnie funduszu sołeckiego i porównaliśmy ją z informacjami opublikowanymi w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) tychże gmin. W 35 przypadkach okazało się, że gminy podjęły uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. W 31 gminach podjęte zostały uchwały o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Sporadycznie zdarzały się przypadki podejmowania przez gminy uchwał po terminie (np. Lubomia, Trzebielino). Uchwały podjęte po 31 marca są nieważne, niezależnie od ich treści.

W 141 gminach, czyli w 6% wszystkich gmin posiadających sołectwa, nie została podjęta żadna uchwała. Należy przy tym zaznaczyć, że w tej liczbie znajduje się m.in. 19 gmin, w których Biuletynach Informacji Publicznej nie znalazła się żadna uchwała podjęta w 2013 r. W tej liczbie zawierają się gminy, stojące na błędnym stanowisku, iż nie ma obowiązku podjęcia uchwały o funduszu sołeckim (np. Skomlin; w tej sprawie pismo RIO w Łodzi z 22 kwietnia 2013 r. do przewodniczącego rady gminy Skomlin dostępne jest tutaj).

Lista zweryfikowanych gmin dostępna jest tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka:

Fundusz sołecki - Brak uchwał - Weryfikacja - 2013 r.

Dane źródłowe: pliki uzyskane od Regionalnych Izb Obrachunkowych w odpowiedzi na wnioski o informację publiczną, dotyczące uchwał rad gmin publikujemy w Bazie orzeczeń RIO na głównej stronie portalu funduszesoleckie.pl. W czerwcu 2013 roku baza zostanie zaktualizowana o uchwały, opinie, protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne RIO dotyczące funduszu sołeckiego.

Wiarygodność statystyk

Gdyby oprzeć się na danych udostępnianych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w kwietniu 2013 r. bez poddania ich weryfikacji oraz odnieść liczbę gmin podejmujących/nie podejmujących uchwał o funduszu sołeckim do ogólnej liczby gmin w Polsce (nie zaś wyłącznie do liczby gmin posiadających sołectwa), informacje o funduszu sołeckim w 2013 roku wyglądałyby następująco: 47% gmin podjęło decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 32% gmin zdecydowało o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 21% nie podjęło żadnej uchwały. W rzeczywistości w gminach posiadających sołectwa 57% rad gmin podjęło uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 37% podjęło uchwały o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 6% nie podjęło żadnych uchwał, łamiąc tym samym obowiązek wynikający z Ustawy o funduszu sołeckim.

Tabela MAiC dostępna jest tutaj.

Powyższa sytuacja wskazuje na konieczność weryfikacji danych dotyczących funduszu sołeckiego zgromadzonych przez RIO/MAiC. Brak niektórych uchwał rad gmin w dokumentacji RIO może być spowodowany niewywiązywaniem się części gmin z obowiązku przekazania uchwał do właściwej RIO w terminie 7 dni od momentu ich podjęcia. Jednocześnie należy podkreślić, że są Izby w przypadku których dane są w 100% wiarygodne. Izby podejmują również czynności na rzecz podejmowania przez gminy uchwał odnośnie funduszu sołeckiego.

Informacje dotyczące liczby gmin i sołectw w Polsce

Dane dotyczące liczby gmin posiadających sołectwa, opracowane przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS). Publikujemy je wg. ostatniej dostępnej aktualizacji, czyli wg. stanu na 2011 rok, z uzupełnieniem gminy Polanka Wielka (stąd 2175 gmin, nie zaś 2174). Również z BDL GUS wg. stanu na 2011 rok pochodzą informacje dotyczące liczby sołectw. Warto zauważyć, że w 2013 roku w stosunku do 2011 r. zmieniła się liczba sołectw, jest ich więcej. Aktualizujemy dane dotyczące liczby sołectw w latach 2011-2013.

Autor/ka: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  • Piotr

    Jestem sołtysem od 7 lat i cały czas nie rozumiem dlaczego w mojej gminie nie daje się nam szansy na decydowanie o funduszu sołeckim. Bardzo się cieszę, że powstało takie opracowanie, które pokazuje, że fundusz sołecki jest bardzo popularny w Polsce. Może wykorzystam to, gdy znów będzie głosowane jego odrzucenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *