Utrzymanie świetlicy wiejskiej

Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować koszty eksploatacji świetlicy wiejskiej, która stoi nieczynna, ale byłaby cyklicznie eksploatowana?

Pytanie:

Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować koszty eksploatacji świetlicy wiejskiej (raz w tygodniu: ogrzanie, prąd, woda), która stoi nieczynna, ale byłaby cyklicznie eksploatowana w celu odbywania  mszy?

Odpowiedź:

Jeżeli świetlica jest mieniem gminy, to ponoszenie kosztów związanych  z wykorzystywaniem jej na potrzeby mieszkańców nie wymaga żadnych szczególnych uzasadnień. Zastrzec jednak należy – jak to już było wskazywane przy okazji odpowiedzi na inne pytania – że samo w sobie ponoszenie bieżących kosztów utrzymania świetlic budzi wątpliwości z punktu widzenia problemów z określeniem takich wydatków jako dotyczących „przedsięwzięć” sołeckich. Jednakże niewątpliwie jest to wydatek na zadanie własne gminy.

Nawet jeżeli świetlica będąca mieniem gminy jest „nieczynna”, to zadaniem własnym gminy jest poniesienie bieżących kosztów związanych z istnieniem takiego obiektu. Wystarczające wydaje się wówczas wskazanie we wniosku sołectwa na sfinansowanie kosztów mediów w świetlicy niezbędnych dla jej utrzymania w należytym stanie, umożliwiającym ewentualne wykorzystanie przez mieszkańców sołectwa w celach publicznych. Nie ma potrzeby wskazywania, że poniesienie wydatków może być związane z odbyciem mszy, ponieważ wydatki nie będą się odnosiły do tego zdarzenia.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *