Strategia rozwoju gminy a przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego

Co zrobić w sytuacji, kiedy w gminie obowiązuje strategia rozwoju uchwalona kilkanaście lat temu, a przedsięwzięcia nie do końca wpisują się w zadania określone w strategii?

Pytanie:

Co zrobić w sytuacji, kiedy w gminie obowiązuje strategia rozwoju uchwalona kilkanaście lat temu, a przedsięwzięcia nie do końca wpisują się w zadania określone w strategii? Wynika to przede wszystkim z tego, że strategia nie była aktualizowana.

Przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców na zebraniu wiejskim są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia, może jednak występić problem zgodności ze strategią – przed laty, na etapie jej opracowywania, były inne oczekiwania.

Odpowiedź:

Po pierwsze należy wskazać, że warunek zgodności przedsięwzięcia ze strategią rozwoju gminy nie oznacza, iż przedsięwzięcie musi mieć swoje uzasadnienie m.in. w tym dokumencie albo z niego wynikać. Spełnienie tego warunku polega na tym, że zadanie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek dokumentami strategicznymi obowiązującymi na terenie gminy (zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim). Stopnień ogólności założeń przyjmowanych w strategiach, a także „drobny” charakter przedsięwzięć sołeckich, nakazują wątpić, aby przedsięwzięcie sołectwa mogło być sprzeczne z założeniami dokumentu strategii.

Jeżeli jednak taka sytuacja by wystąpiła, wówczas przed złożeniem wniosku należałoby zwrócić się o wprowadzenie odpowiednich zmian w strategii lub wręcz o jej uchylenie (o ile była formalnie przyjęta przez organy gminy). Należy bowiem mieć na uwadze, że żadne przepisy prawa nie wymagają posiadania strategii rozwoju gminy, zaś jej brak nie jest przeszkodą w ocenie zgodności wniosków sołectw z przepisem art. 1 ust. 3 ustawy (brak strategii = brak możliwości zarzucenia sprzeczności z tym dokumentem).

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *