Czy można realizować fundusz sołecki z wydatków niewygasających?

Czy można realizować fundusz sołecki z wydatków niewygasających?

Pytanie:

Czy można realizować fundusz sołecki z wydatków niewygasających?

Odpowiedź:

Nie, aczkolwiek odpowiedź na to pytanie nie jest wprost sformułowana w przepisach. Zasady ubiegania się o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego przewidują, że we wniosku składanym wojewodzie ujmuje się wydatki wykonane według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek (§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków…). Przepis ten nie daje więc jasnej odpowiedzi na podstawione pytanie, ponieważ uznanie wydatków za niewygasające z końcem roku budżetowego jest równoznaczne z zaliczeniem ich do wydatków wykonanych upływającego roku.

Najczęściej pogląd o braku możliwości uznawania za niewygasające wydatków dotyczących funduszu sołeckiego jest uzasadniany przepisem art. 2 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, stanowiącym, że środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Aczkolwiek brzmienie tej regulacji i jej umiejscowienie w ustawie budzi poważne wątpliwości, czy rzeczywiście może być ona odczytywana jako formułująca zakaz ujmowania wydatków na realizację funduszu sołeckiego w wykazie wydatków niewygasających.

Uważam, że fundusz sołecki nie może być realizowany z wydatków niewygasających przede wszystkim dlatego, że ujęcie na koniec roku przedsięwzięć sołeckich w wykazie wydatków niewygasających nie daje żadnej gwarancji ich realizacji i fizycznego wydatkowania środków (środki na ich realizację mogą zostać niewykorzystane i wrócić na dochody budżetu w następnym roku), podczas gdy z drugiej strony sprawozdawczość za poprzedni rok pokazuje, że wydatki zostały wykonane, co formalnie uprawniałoby do występowania o częściowy zwrot tych wydatków.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *