Poza drogami czy oświetleniem, ważna jest także integracja społeczna

Do końca września mieszkańcy sołectw muszą zadecydować o podziale pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2013 rok. W środę decydowali dulowianie.

W tekście umieszczonym w portalu ziemi chrzanowskiej czytamy: Do końca września mieszkańcy sołectw muszą zadecydować o podziale pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2013 rok. W środę decydowali dulowianie. W przyszłym roku do wydania mają 25.286 zł. Sołtys zaproponował, by 3,3 tys. zł przeznaczyć na zakup tablic ogłoszeń, 4 tys. zł na gminną scenę, 7 tys. zł na stroje, piec i lodówkę dla KGW oraz zespołu folklorystycznego Dulowiacy, 1,8 tys. zł na organizację wiejskiej imprezy, 8 tys. zł na monitoring wsi, resztę na zakup narzędzi i środków czystości.

Jeśli scena, do której dołożyć chce się sołectwo, znajduje się na terenie sołectwa, może być finansowana z funduszu sołeckiego. Przypominamy, że z funduszu sołeckiego nie można finansować przedsięwzięć na które składa się kilka sołectw, np. sceny w innym sołectwie.

Poza drogami czy oświetleniem, ważna jest także integracja społeczna, a wieś integrują właśnie panie z KGW, strażacy czy rada sołecka – należy przy tym pamiętać, że z funduszu sołeckiego finansowane są konkretne przedsięwzięcia; z funduszu sołeckiego nie można przeznaczyć pewnej puli pieniędzy po prostu na działalność OSP czy KGW.

Artykuł Dulowa. Pokłócili się o pieniądze z funduszu sołeckiego opublikowany 20 września 2012 r. w serwisie przełom.pl portal ziemi chrzanowskiej, dostępny jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *