Czy wójt może zamknąć świetlicę, jeśli mieszkańcy nie opłacają kosztów jej utrzymania z funduszu?

Władze gminy wiążą przeznaczenie funduszu sołeckiego z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej. Czy jest to uprawnione?

Pytanie:

Dowiedziałem się od sołtysa że wójt gminy postawił warunek: albo opłacamy wszystkie koszty utrzymania świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego, a „w zamian” wójt będzie je remontował z pieniędzy unijnych, albo jeśli nie będziemy ich utrzymywać, wójt zamknie wszystkie świetlice. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Jakiekolwiek przejawy wymuszania przez organy gminy, aby zebrania wiejskie uchwaliły takie czy inne przeznaczenie funduszu sołeckiego jest sprzeczne z celem tej instytucji. Jak bowiem wynika z uzasadnienia projektu ustawy o funduszu sołeckim, ma ona na celu stworzenie mieszkańcom wsi możliwości swobodnego decydowania – w granicach prawa, w szczególności określonych przez art. 1 ust. 3 i art. 4 ust. 3 u.f.s. – o przeznaczeniu przypadających sołectwu środków.

W kwestii „zamknięcia” świetlic przez wójta należy wskazać, że jeżeli są to obiekty gminne wykorzystywane w celu realizacji zadań publicznych (w szczególności kulturalnych czy sportowych) to ewentualne „zamknięcie” mogłoby oznaczać albo zbycie obiektów albo zlikwidowanie świetlic jako podmiotów (filii) funkcjonujących w ramach ośrodka kultury (jeżeli przypisano im takie funkcje). Wymagałoby to jednak stosownych zmian w statucie instytucji kultury, w ramach której funkcjonują świetlice. Do wprowadzenia zmian w statucie właściwa jest rada gminy. Wójt może jedynie przedłożyć projekt uchwały w tej sprawie.

Autor/ka: Rafał Tryzkozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *