Informacje w Biuletynach Informacji Publicznej RIO w sprawie wyliczania funduszu na 2013 r.

RIO informują o podaniu przez Prezesa GUS liczby ludności gmin wg. stanu na 31 grudnia 2011 r.

Regionalne Izby Obrachunkowe publikują w Biuletynach Informacji Publicznej informacje dotyczące podania przez Prezesa GUS w dniu 13 sierpnia 2012 r. danych o liczbie ludności gmin według stanu na 31 grudnia 2011 r.  Stanowi to podstawę do zgodnego z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim wyliczenia kwoty bazowej a następnie wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwa na 2013 rok.

Informacja KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała informację wraz z materiałem źródłowym. Pismo Prezesa GUS z 27 lipca 2012 r. (sygn. GP-07-0650-10/12) skierowane do Ministra Finansów, przekazane KRRIO 7 sierpnia 2012 r. dostępne jest tutaj.

Przykładowe informacje RIO

Komunikat RIO w Poznaniu z 14 sierpnia 2012 r. (sygn. WA-0173/I/8/2012) dostępny jest tutaj

 

RIO Poznań WA-0173/I/8/2012 Komunikat Fundusz sołecki

 

Informacja RIO w Rzeszowie z 21 sierpnia 2012 r. dostępna jest poniżej.

 

RIO Rzeszów Fundusz sołecki Obliczenie wysokości na 2013 r.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *