Jaki jest ostateczny termin złożenia wniosku w 2012 r.?

Czy w 2012 r. wnioski o fundusz sołecki muszą zostać złożone do urzędu gminy do piątku, 28 września?

Pytanie:

Wnioski o fundusz sołecki należy złożyć do końca września. W 2012 r. 30 września wypada w niedzielę. Czy to oznacza, że wnioski muszą zostać złożone do urzędu gminy do piątku, 28 września?

Odpowiedź:

Procedura określania przez sołectwo przeznaczenia środków funduszu sołeckiego nie posiada cech pozwalających uznać ją bez wątpienia za postępowanie podlegające regulacji kodeksu postępowania administracyjnego (art. 1 i 2 k.p.a.), a tym bardziej brak podstaw aby uznać ją za podlegającą przepisom prawa cywilnego. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że regulacje prawa administracyjnego i cywilnego zawierają wspólną zasadę – jeżeli koniec terminu na wykonanie czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin wykonania czynności upływa dnia następnego (art. 57 § 4 k.p.a., art. 115 k.c. czy odsyłający do niego art. 165 § 1 k.p.c.).

Należy zatem przyjąć, że sołectwo nie może ponosić ujemnych konsekwencji braku możliwości dostarczenia wniosku wójtowi (burmistrzowi) w określonym ustawą terminie 30 września ze względu na fakt, iż urząd gminy jest tego dnia nieczynny.

Za prawidłowo (terminowo) złożone należy zatem uznać wnioski, które wpłyną do urzędu w poniedziałek 1 października 2012 r.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *