Dieta dla sołtysa? Projekt ustawy.

Grupa posłów zgłosiła projekt wynagradzania pracy organów wykonawczych jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.

Grupa posłów zgłosiła projekt wynagradzania pracy organów wykonawczych jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie miałoby dotyczyć organów wykonawczych jednostek pomocniczych jst w zależności od liczby mieszkańców sołectwa, dzielnicy, osiedla.

Projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk sejmowy nr 563) zgłoszony do laski marszałkowskiej przez grupę posłów w dniu 12 stycznia 2012 r. dostępny jest do pobrania tutaj.

Dokument zawiera m.in.:

– projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym wraz z autopoprawką wniesioną przez posłów. Autopoprawka uwzględniła uwagi wniesione przez Biuro Analiz Sejmowych, dotyczące niekonstytucyjności projektu oraz uwagi posłów dotyczące uzasadnienia projektu,

– uzasadnienie.

Koszty wprowadzenia w życie projektu ustawy zgłoszonego 12 stycznia 2012 r. posłowie wnioskodawcy ocenili na 110 milionów złotych.

Zapis dyskusji

Komisja Ustawodawcza obradowała nad poselskim projektem w dniu 27 czerwca 2012 r. W części dotyczącej omawiania ww. projektu ustawy dyskusja ograniczyła się wyłącznie do stwierdzenia dopuszczalności prawnej projektu ustawy do dalszych prac (str. 9 protokołu):

[…] Przewodniczący poseł Wojciech Szarama (PiS): […] Stwierdzam, że Komisja uznała, iż nad projektem Sejm może dalej pracować przy braku głosów za, 16 przeciwnych i braku wstrzymujących się. […]

Zapis przebiegu Komisji Ustawodawczej z dnia 27 czerwca 2012 r. dostępny jest tutaj.

Co dalej?

Ew. dalsze prace nad projektem będą toczyć się w komisjach sejmowych.

Przypominamy

Projekt o podobnej treści zgłoszony został także w minionej (VI) kadencji Sejmu RP. Zawierający ów projekt druk sejmowy nr. 2074 z 24 kwietnia 2009 r. dostępny jest tutaj.

W 2009 r. Rada Ministrów zajęła negatywne stanowisko wobec projektu nie negując roli, jaką w społecznościach lokalnych odgrywają sołtysi. Stanowisko Rady Ministrów wobec projektu ustawy z 2009 r. dostępne jest tutaj.

 

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

  • stany

    Braklo by Poslom na wakacje za PODATNIKOW kase Zeby tylko Soltys nic niemial a charowal za Frajer to Calka Polska Poliytyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *