„Informacja” GUS. Co dalej?

GUS opublikował Informację dotyczącą opracowania bilansów ludności za 2011 rok. Propozycja ujęta w piśmie GUS nie rozwiązuje problemów gmin.

Pismo GUS

9 lipca 2012 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował pismo pt. Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok.

Jego treść dostępna jest na stronie GUS tutaj oraz poniżej. GUS informuje, iż informacje o liczbie ludności gmin na 31 grudnia 2011 r. zostaną podane prawdopodobnie w październiku 2012 r. GUS sugeruje również, jak wyliczać kwotę bazową. Zaznaczamy, że jest to tylko i wyłącznie propozycja” GUS, nie zawierająca istotnych informacji, np. jak postępować w po podaniu przez GUS informacji o liczbie ludności gminy. Pismo GUS pozostawia więcej pytań niź odpowiedzi, szczególnie iż kwoty bazowej, nie można traktować jako tymczasowej i korygować w bliżej nieokreślonym czasie.

Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok

Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych o liczbie i strukturze ludności za 2011 roku będzie bilans oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zgodnie z terminami opracowania wyników spisu’2011, a następnie sporządzenia bilansów ludności za kolejne okresy (kwartały) po spisie – przewidywanym terminem upowszechnienia danych o liczbie ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. jest październik 2012 r.

Informacja o przesuniętych – ze względu na przeprowadzenie spisu ludności – terminach opracowania bilansu ludności za 2011 rok znalazła się przede wszystkim w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, a także na stronie internetowej GUS – w Banku Danych Lokalnych.

W związku z powyższym proponujemy, aby dla wyliczania wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r., i wyliczone w ten sposób wielkości/środki uznać za tymczasowe do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.

Co już wiemy?

Podkreślamy znaczenie opisanych już na naszej stronie stanowisk przedstawicieli RIO w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących wyliczania wysokości funduszu sołeckiego.

 

[…] Zdaniem Rafała Trykozko gmina może wynikający z przepisów obowiązek wykonać i kwoty przypadające na poszczególne sołectwa wyliczyć, np. posługując się danymi GUS z 2010 r. skorygowanymi informacjami pochodzącymi np. z ewidencji ludności.

– Tak dokonanych obliczeń nasza izba z pewnością kwestionować nie będzie – wyjaśnia naczelnik. – Takie wyliczenie kwot nie spowoduje też, że uchwały rady gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2013 r. stracą ważność – zapewnia Rafał Trykozko. Stanowisko to potwierdza wojewoda mazowiecki. – Gminy powinny dokonać wyliczeń funduszu na podstawie danych, które posiadają – wyjaśnia Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. […]

Źródło: Czy w 2013 r. będzie fundusz sołecki?, Rzeczpospolita, 5 lipca 2012 r.

Co dalej?

Czekamy na oficjalne stanowiska Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz stanowisko Prezesa GUS. 6 lipca 2012 r. Zarząd SLLGO zwrócił się do Prezesa GUS o informacje dotyczące sprawy, zwracając uwagę na problemy, jakie dla mieszkańców sołectw powoduje opóźnienie w podaniu informacji koniecznych do wyliczenia wysokości funduszu sołeckiego. 

Pismo w tej sprawie dostępne jest tutaj.

Raz jeszcze podkreślamy aktualność i znaczenie wypowiedzi Rafała Trykozko (RIO) oraz Ivetty Biały (MUW) dla wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego do 31 lipca 2012 r.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

  • majka

    bzdura, jakie to prawo jeśli można je różnie interpretować .Nie ma danych czyli wyliczenia funduszu nie maja podstawy prawnej..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *