RIO w Kielcach: w funduszu żadnych zmian

RIO w Kielcach: Zdaniem Izby, dokonywanie jakichkolwiek zmian w funduszu sołecki, w trakcie roku budżetowego, nie jest możliwe.

28 marca 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach udzieliła odpowiedzi na pytanie Burmistrza Buska Zdroju, dotyczące możliwości zmian w funduszu sołeckim.

W piśmie o sygnaturze WI-44/1533/2012, RIO w Kielcach stwierdziło:

[…] Zdaniem Izby, dokonywanie jakichkolwiek zmian w funduszu sołecki, w trakcie roku budżetowego, nie jest możliwe.

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim nie regulują kwestii dotyczącej możliwości dokonywania w ciągu roku zmian budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego oraz ewentualnego sposobu w jaki można by takiej zmiany dokonać. Również zmiany przedsięwzięć zgłoszonych zgodnie z ustawą, w tym również poprzez złożenie nowego wniosku w trakcie roku budżetowego, nie są przewidziane przepisami ustawy. […]

Pismo RIO w Kielcach z 28 marca 2012 r. dostępne jest tutaj.

Zwracamy uwagę, iż wszystkie izby obrachunkowe zajmują jednolite stanowisko, stwierdzając iż wprowadzenie nowych przedsięwzięć po złożonym do 30 września wniosku o fundusz sołecki nie jest możliwe. Izby obrachunkowe różnią się w opiniach czy można dokonywać przesunięć środków między przedsięwzięciami.

RIO w Kielcach jest organem kontroli funduszu sołeckiego wyłącznie dla gmin z obszaru województwa świętokrzyskiego.

 

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *