Prośba radnego o informowanie mieszkańców

Radny zachęca do informowania mieszkańców. Burmistrz krytykuje.

Radny zaapelował o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczącej głosowania nad uchwałą o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w gminie Osiek. Burmistrz określił to zachowanie mianem karygodnego.

Przypominamy, iż zgodnie z Konstytucją RP każdy może wziąć udział w sesji rady gminy, a także w dowolny sposób utrwalić jej obrady i np. umieścić film z obrad rady gminy w internecie. Tym samym prośba radnego dotycząca przekazania informacji o tym kto głosował za przyjęciem, a kto za odrzuceniem uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiejest zgodna z prawem.

Art. 61 par. 2 Konstytucji RP:

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Relację z sesji rady gminy opublikował Rafał Staszewski w Tygodniku Nadwiślańskim 30 marca 2012 r. Tekst dostępny jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *