Wyodrębnienie funduszu sołeckiego – do 31 marca!

Przypominamy, że 31 marca zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim upływa termin podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Nieprzyjęcie uchwały do 31 marca skutkuje brakiem podstaw prawnych do utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2011 w oparciu o ustawę oraz niemożliwością uzyskania zwrotu poniesionych wydatków (10 do 30% poniesionych kosztów).

Zachęcamy więc czytelników i czytelniczki naszej witryny do sprawdzania czy w waszych gminach taka uchwała została podjęta, bądź czy rada gminy planuje podjęcie takiej uchwały przed upływem terminu 31 marca!

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktowania się z nami pod adresem mailowym: funduszesoleckie@sllgo.pl lub numerem telefonicznym 22 844 73 55

Autor/ka: Dariusz Kraszewski

  • małgosia

    jeżeli gmina nie chce tworzyć funduszu sołeckiego i nie podejmie żadnej uchwały w tej sprawie rozumiem że wszystko będzie ok??? czy musi i tak podjąć uchwałę o niewyodrębnieniu takich środków????

  • rafał

    Jeżeli rada gminy nie podejmie żadnej uchwały w sprawie wyodrebnienia środków na fundusz sołecki, wówczas należy ten fakt uznać za równoznaczny z nie wyrazeniem zgody na utworzenie funduszu. Należy zatem przyjąć, że rada gminy uznaje, że zaniechanie działania jest również działaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *