Nieznajomość prawa szkodzi

Związek Miast Polskich nie udzielił SLLGO odpowiedzi na wniosek o informację publiczną i nie przesłał skargi SLLGO do sądu. WSA w Poznaniu, na wniosek stowarzyszenia, ukarał związek grzywną.

Wniosek o udostępnienie infomacji publicznej w monitoringu nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim

14 marca 2011 r., w związku z monitoringiem prac legislacyjnych nad nowelizacją Ustawy o funduszu sołeckim, wystąpiliśmy do prezesa zarządu Związku Miast Polskich (ZMP), Ryszarda Grobelnego, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opinii Związku Miast Polskich wobec projektu nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim.

W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony ZMP, zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Związku Miast Polskich, skargę na bezczynność prezesa zarządu ZMP.

Wniosek SLLGO o nałożenie grzywny na ZMP

ZMP odesłał skargę wraz z odpisem do Stowarzyszenia, mimo ciążącego na Związku Miast Polskich prawnego obowiązku przekazania skargi do sądu. Stowarzyszenie wystąpiło do WSA o nałożenie grzywny na Związek Miast Polskich.

Przypominamy, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia, musi zostać rozpatrzony, a w razie nie udzielenia informacji publicznej można wnieść skargę na bezczynność do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bądź – w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, przez instytucję do której zwracamy się z wnioskiem – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Poradami służy zespół prawników Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Wyrok

22 grudnia 2011 r. postanowieniem WSA w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2011 r. sprawy z wniosku S. L. L. G. O. o ukaranie grzywną na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.)  Z. M. P. postanawił:

1. wymierzyć Z. M. P. grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych,

2. zasądzić od Z. M. P. na rzecz S. L. L. G.O. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sentencja wyroku oraz uzasadnienie znajduje się tutaj.

Szczegóły sprawy i wszystkie dokumenty źródłowe dostępne są tutaj.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *