NIK skontroluje funkcjonowanie funduszu sołeckiego

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok obejmuje kontrole funkcjonowania funduszu sołeckiego.

W drugim i trzecim kwartale 2012 roku NIK planuje kontrole funkcjonowania funduszu sołeckiego.

Dotychczas Najwyższa Izba Kontroli nie badała funkcjonowania funduszy sołeckich, mimo iż ze względu na specyfikę zadań z nich finansowanych oraz liczbę podmiotów uczestniczących w procesie obszar ten obarczony jest znacznym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości. Dokonane ustalenia pozwolą ocenić przestrzeganie zasad tworzenia funduszy, rozdysponowanie środków na sołectwa i ich wykorzystanie, refundację wydatków poniesionych z funduszu, a także wybrane elementy systemu kontroli zarządczej (poz. 141 Załącznika do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 grudnia 2011 r.)

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok dostępny jest tutaj.

 

O kontroli funkcjonowania funduszy sołeckich przeprowadzonej w 2011 roku przez gdańską delegaturę NIK piszemy tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *