Koniec losów nowelizacji

Z końcem kadencji parlamentu stracił ważność senacki projekt nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim.

Z końcem kadencji parlamentu wszystkie zgłoszone, lecz nie przegłosowane projekty ustaw (za wyjątkiem projektów obywatelskich), tracą ważność. Taki los spotkał również senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw (druki 1098 i 4192), popularnie określany mianem nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim.

Projekt zgłoszony w styczniu 2011 roku przez grupę senatorów podlegał wielokrotnym zmianom, budząc w trakcie prac w parlamencie liczne kontrowersje. Ostatecznie projekt nie uzyskał akceptacji posłów. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich uważnie monitorowało proces legislacyjny, regularnie publikując wszelkie dostępne informacje. Dzięki monitoringowi dowiedzieliśmy się m.in. iż projekt nie został poddany w Sejmie drugiemu i trzeciemu czytaniu, zaś Rada Ministrów nie przyjęła stanowiska rządu w sprawie projektu.

Ostatnim dokumentem, dotyczącym senackiego projektu nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim, była opublikowana w lipcu 2011 roku opinia Biura Analiz Sejmowych (dostępna tutaj), w której czytamy, iż projekt nowelizacji m.in. wywołuje negatywne następstwa dla systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, nie usuwa mankamentów nowelizowanej ustawy o funduszu sołeckim, a nawet wprowadza nowe rozwiązania szkodliwe dla systemu prawa polskiego.

Opinia Biura Analiz Sejmowych oraz koniec kadencji Sejmu w październiku 2011 r. przypieczętowały losy nowelizacji, która w kształcie zaproponowanym przez grupę senatorów nie weszła i nie wejdzie w życie.

Tym samym, jeśli w przyszłości byłaby mowa o nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim, proces legislacyjny będzie musiał zacząć się od początku. Z kompleksowo krytycznej opinii Biura Analiz Sejmowych z dużą pewnością można domniemywać, iż rozwiązania zaproponowane przez senatorów w projekcie nowelizacji z 2011 r. nie zostaną uwzględnione w ewentualnych przyszłych pracach legislacyjnych.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *