Seminarium „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich serdecznie zaprasza na seminarium pt. Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy: przedstawicieli społeczności wiejskich, sołtysów, urzędników gmin, a także osób wspomagających wdrożenie funduszy sołeckich radą oraz krytyczną refleksją: ekspertów, akademików oraz pracowników trzeciego sektora.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat perspektyw, które wyłoniły się w związku z wprowadzeniem w życie ustawy o funduszu sołeckim, jak również możliwych zagrożeń, które niesie ze sobą jej wdrożenie. Zależy nam na tym, aby w dyskusji wzięły udział osoby, które posiadają możliwie różnorodne punkty widzenia, jak również miały okazję zdobyć różnego rodzaju doświadczenia w obszarze związanym z funduszem sołeckim. Chcemy, aby możliwość wypowiedzenia się miały osoby tworzące ustawę, jak i eksperci oraz praktycy pracujący na co dzień z funduszem sołeckim.

Seminarium jest pierwszym z serii spotkań w ramach projektu Budżet Obywatelski. Uczestnictwo w tworzeniu budżetu na poziomie lokalnym, realizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Celem projektu jest zebranie praktycznych doświadczeń związanych z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim – w skali gminy oraz sołectwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu funduszu sołeckiego na oddolną aktywność mieszkańców oraz działalność lokalnych instytucji. Założeniem projektu jest podjęcie kompleksowej współpracy z ww. aktorami w procesie obserwacji zmian wywołanych wprowadzeniem funduszu sołeckiego.

Jako tematy kolejnych spotkań seminaryjnych proponujemy:
1)   Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? – 17 lutego 2010 r.
2)   Fundusz sołecki, a budżet partycypacyjny – termin do ustalenia (pierwsza połowa 2010 r.)
3)  Aktywność obywatelska w kontekście współdecydowania o wydawaniu publicznych pieniędzy – termin do ustalenia (druga połowa 2010 r.)

 


 

Poniżej przedstawiamy program pierwszego seminarium:

TEMAT: Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?
DATA: 17 lutego 2010 r.
MIEJSCE: Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 a, siedziba Fundacji im. S. Batorego

11.00 – przywitanie gości, wprowadzenie do tematu seminarium
11.15 – 12.45; Panel I: Ustawa o funduszu sołeckim – różne perspektywy

  • Kontekst powstania i wprowadzenia ustawy o funduszu sołeckim – Ireneusz Niewiarowski, Senator RP, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
  • Ustawa o funduszu sołeckim – potencjalne i faktyczne zagrożenia prawne – Rafał Trykozko, ekspert z zakresu finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim
  • dyskusja

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa
13.00 – 15.30; Panel II: Fundusz sołecki a animacja lokalna 

  • Jak fundusz sołecki wpływa na lokalną aktywność mieszkańców – Grażyna Dudek, sołtyska sołectwa Nowiny Wielkie w gminie Witnica
  • Pyrzycka Akademia Zmiany – jak pracowaliśmy z funduszem sołeckim – Anna Graczyk, Ewelina Wołoszyk, koordynatorki projektu w Stowarzyszeniu Polites
  • Wyzwania w pracy z funduszem sołeckim – Szymon Osowski, ekspert Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
  • dyskusja
  • zakończenie obrad

15.30 – obiad

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Seminarium jest sfinansowane ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

logo CEE Trust

 

Patronat nad seminarium objęła Gazeta Sołecka logo Gazety Sołeckiej

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *