Czy można sfinansować remont w OSP?

Czy z Funduszu można sfinansować zakup i ułożenie parkietu w części remizy OSP, gdzie organizowane są wesela i dyskoteki dla mieszkańców sołectwa, jeżeli budynek jest własnością OSP?

Przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na realizację
przedsięwzięcia zawartego w pytaniu budzi poważne wątpliwości. Z
przepisów art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wynika,
jakie koszty związane z funkcjonowaniem OSP ponosi gmina. Są to koszty
dotyczące:
– wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
– umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,
– ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
– okresowych badań lekarskich.

Wydatek na zakup i ułożenie parkietu w remizie stanowiącej własność OSP, której część jest wykorzystywana na organizację imprez nie mieści się w żadnej z kategorii wydatków, które według ustawy ma ponosić gmina na rzecz OSP, a zatem wydatek taki nie może być poniesiony także w ramach funduszu sołeckiego.

Wyjściem z tej sytuacji, umożliwiającym ponoszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zwiększenie standardu czy zakup wyposażenia części remizy wykorzystywanej przez sołectwo byłoby formalne utworzenie przez radę gminy świetlicy lub filii domu kultury w danej wsi. Jako jej siedziba byłaby określona część remizy użytkowana przez gminę na podstawie umowy wójta z OSP, która przewidywałaby w swej treści np. wykonywanie robót niezbędnych do właściwego wykonywania zadań świetlicy (ewentualnie filii podstawowej instytucji kultury) i zasady ich rozliczania z OSP.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *