Konsultacje projektu zmian „Ustawy o funduszu sołeckim”

Publikujemy opinie uzyskane przez SLLGO na drodze wniosków o informację publiczną oraz udostępniane przez Kancelarię Senatu. 10 marca bieżącego roku SLLGO otrzymało opinię Ministerstwa Finansów.

Według informacji przekazanych Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) przez Sekretarza Komisji Ustawodawczej Senatu RP w dniu 21 lutego 2011 roku, o opinie dotyczące projektu zmian ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw zostały poproszone następujące instytucje:

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Ministerstwo Finansów
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Związek Miast Polskich
– Unia Miasteczek Polskich
– Związk Gmin Wiejskich RP
– Związek Powiatów Polskich
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Termin spływania opinii do projektu ustawy (druk senacki nr 1098 opublikowany w dniu 2 lutego 2011 roku) określony został na koniec lutego bieżącego roku.

Opinie:

28 lutego Kancelaria Senatu opublikowała opinie:

Opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opinia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

7 marca Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich opublikowało opinię:

Opinia Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO), którą Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich otrzymało 7 marca 2011 roku, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 2 marca 2011 r.

10 marca Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich opublikowało opinię:

Opinia Ministerstwa Finansów, przesłaną do Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 10 marca 2011 roku, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 7 marca 2011 roku. Do 10 marca opinia Ministerstwa Finansów z 25 lutego 2011 roku nie została opublikowana na stronach internetowych Senatu.

Pismo Sekretarza Komisji Ustawodawczej Senatu RP z dnia 21 lutego 2011 roku skierowane do Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich znajduje się tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *