Zmiany w ustawie o funduszu sołeckim?

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw

Udostępniamy opublikowany 2 lutego 2011 roku druk senacki nr 1098 (Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw), informujący o podjęciu postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.

Prace nad projektem ustawy toczone są w Senacie RP.

Aby uczestniczyć w roli obserwatora w posiedzeniach komisji rozpatrujących projekt oraz być poinformowanym o dalszych pracach nad projektem należy zwrócić się do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej bądź Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bądź Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP z prośbą o wyrażenie zgody na bezpośrednią obserwację obrad Komisji.

Adresy Komisji można znakleźć tutaj

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 2 Marszałka Senatu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich.

Z informacjami o projektach ustaw wniesionych do rozpatrzenia przez Senat VII kadencji można zapoznać się tutaj

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *