Remont budynku na gruntach wspólnoty wiejskiej?

Czy z funduszu sołeckiego można wyremontować budynek który stoi na gruntach wspólnoty wiejskiej budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ?

Art. 32. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej wymienia kategorie przedsięwzięć jakie gmina (w tym w ramach środków funduszu sołeckiego) może ponosić na ochotnicze straże pożarne:   

1. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.    

2. Gmina ma również obowiązek:    
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;    
2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;    
3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Jednocześnie w ustępie 3 tego przepisu wskazane zostało, iż Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej w budynku, obiekcie lub na terenie niebędącym własnością, nieużytkowanym bądź niezarządzanym przez gminę.
Zatem wydatek z funduszu sołeckiego na ewentualne wyremontowanie budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną będzie możliwy w warunkach o jakich w pytaniu jedynie w przypadku jeżeli inwestycja ta będzie związana z wyposażeniem, utrzymaniem, czy też zapewnieniem gotowości bojowej (wszystkie inwestycje niezbędne do funkcjonowania i realizacji swoich zdań statutowych przez OSP).

Autor/ka: Szymon Osowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *