Czy fundusz sołecki można przyjąć dla jednostek pomocniczych, które są wsiami, ale w statucie gminy nazwane są osiedlami?

Wójt gminy Święta Katarzyna zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości naliczenia funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych gminy, które są wsiami, ale w statucie gminy „nazwane są osiedlami oraz zostały im nadane uchwałami rady gminy statuty „osiedli”. 

Wójt gminy Święta Katarzyna zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości naliczenia funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych gminy, które są wsiami, ale w statucie gminy „nazwane są osiedlami oraz zostały im nadane uchwałami rady gminy statuty „osiedli”.

W odpowiedzi udzielonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu (sygnatura GP-WR-073-34/09) czytamy:

„W ocenie Izby podkreślić należy formalny charakter jednostek pomocniczych. Sam fakt, że w skład gminy wiejskiej wchodzi kilka wsi, nie oznacza jeszcze, że tym samym są one sołectwami. Aby się nimi stały, trzeba im nadać status jednostek pomocniczych. Podobnie ma się rzecz z dzielnicami czy osiedlami w miastach. Dodać jeszcze należy, że o randze jednostki pomocniczej oraz jej nazwie decyduje rada gminy, kierując się znaczeniem danej jednostki i zakresem realizowanych przez nią zadań.”

Ustawa o funduszu sołeckim dotyczy jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego, jakimi są sołectwa. Dlatego też aby fundusz sołecki mógł funkcjonować we wsiach gminy Święta Katarzyna (od 1 stycznia 2010 po zmianie nazwy gmina Siechnice), określanych w statutach jako osiedla, RIO zauważa, iż „w tym stanie faktycznym i prawnym zapewne stanie się konieczne zmodyfikowanie statutów jednostek pomocniczych w gminie Święta Katarzyna”.

W odpowiedzi udzielonej przez RIO 15 lipca 2009 roku znajduje się odniesienie do druku nr 1278 – projektu ustawy o funduszu sołeckim wraz z projektami aktów wykonawczych. Druk zawiera obszerne uzasadnienie projektu ustawy (uchwalonej 20 lutego 2009 roku).

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *