Zakup samochodu pożarniczego z funduszu?

Czy w ramach funduszu sołeckiego można częściowo sfinansować zakup samochodu pożarniczego?

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Z powyższego wynika, iż do zadań gminy zaliczyć można przedsięwzięcie polegające na kupnie samochodu pożarniczego. Oznacza to, że spełniona będzie jedna z przesłanek przedsięwzięcia z art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Warto przy tak planowanym przedsięwzięciu wskazać bardzo szczegółowo jak określone przedsięwzięcie poprawi warunki życia mieszkańców (druga przesłanka wskazana w art. 1 ust. 3 w/w ustawy).

Odpowiedz powyższa dotyczy założenia, iż wykorzystana sprzęty związanego z gotowością bojową dotyczy ochotniczej straży pożarnej. Jednakże przedsięwzięcie to może narazić się na zarzut sprzeczności z art. 4 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, który wskazuje, iż planowane przedsięwzięcia mają mieć odniesienie dla sołectwa, które decyduje o funduszu sołeckim. Dlatego też raz jeszcze podkreślam, że trzeba dobrze wykazać jak poprawi warunki życia mieszkańców sołectwa i to jak będzie to oddziaływać na dane sołectwo.

Autor/ka: Szymon Osowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *