Środki sołeckie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

W gminie Hrubieszów środki sołeckie funkcjonowały już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Kiedy weszła ustawa o funduszu sołeckim, gmina zdecydowała się na przyjęcie funduszu sołeckiego w nowej formie, idąc za wskazaniami ustawy. Wszystkie sołectwa gminy złożyły wnioski i realizują pierwsze, zaplanowane na rok 2010, działania w ramach nowego funduszu sołeckiego,.

Skarbnik gminy Hrubieszów, pani Maria Greniuk podkreśla, że środki sołeckie zostały wprowadzone lata temu, ponieważ po prostu było na nie zapotrzebowanie. Mieszkańcy byli aktywni i chcieli się realizować kulturalnie – większość środków sołeckich była przeznaczana właśnie na kulturę.  Można więc powiedzieć, że gmina po prostu zauważyła potrzebę mieszkańców i na nią odpowiedziała.

W gminie Hrubieszów każde sołectwo dysponuje świetlicą, w której można się spotykać i organizować różnego rodzaju  inicjatywy Świetlice działają w godzinach dogodnych dla mieszkańców, tak, aby mogło korzystać z nich jak najwięcej osób. W sołectwach funkcjonują również stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Podczas corocznych, gminnych obchodów Dnia Samorządowca sołectwa prezentują swoje zespoły artystyczne oraz regionalne wyroby na  specjalnych stoiskach – chętnych zawsze jest więcej niż miejsca.

Jednym z Hrubieszowskich sołectw jest Brodzica, w której 4 lata temu na urząd sołtysa został wybrany przez mieszkańców Piotr Sendecki.  Sołtys z Brodzicy zasłynął tym, że wysyła do mieszkańców smsy z informacją o zbliżającym się zebraniu wiejskim. Nikt nie może powiedzieć, że nie wiedział – mówi sołtys. Pomysł pojawił się w związku z tym, że na zebrania nie przychodziło zbyt wiele osób Nieobecni często potem często tłumaczyli się, że nikt im nie powiedział o odbywającym się zebraniu. Dlatego sołtys ogłosił, że kto chce, może wpisać się na specjalną listę i będzie otrzymywał informacje na temat daty i godziny najbliższego zebrania. Obecnie na liście pan  Piotr ma około 40 osób, nie wszyscy bowiem wyrazili chęć otrzymywania informacji o zebraniu. Wiadomości sołtys wysyła po jednej na gospodarstwo domowe. Poza tym, informacje o dacie, godzinie i programie zebrania zawieszane są na tablicach informacyjnych w sołectwie i odpowiednio wcześniej pojawiają się na stronie internetowej sołectwa.

Piotr Sendecki uważa, że zebranie wiejskie jest najważniejszą instytucją na wsi – to tutaj mieszkańcy mogą się spotkać, dyskutować i podejmować wspólnie decyzje. Dlatego kiedy został sołtysem postanowił, że wszystkie sprawy wsi będzie załatwiał właśnie poprzez zebranie wiejskie. O ile sprawa nie jest paląca i nie trzeba się nią zająć natychmiast,  zostaje przedstawiona dopiero na zebraniu wiejskim. Dlatego zebrań w roku jest kilka – co najmniej trzy lub cztery. Początkowo, zaraz po objęciu stanowiska sołtysa pan Piotr organizował zebrania co miesiąc, chcą załatwić wszystkie zaległe sprawy sołectwa. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że jeśli chcą coś załatwić, to najlepiej przyjść po prostu na zebranie wiejskie i przedstawić sprawę na forum.

Jak widać, pomysły, determinacja oraz przede wszystkim słuchanie mieszkańców są bardzo skuteczne!

Sołectwo Brodzica odwiedziliśmy 14 września 2010 r., kiedy mieszkańcy podjemowali decyzję na temat przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2011. Dziękujemy za możliwość goszczenia podczas zebrania wiejskiego sołtysowi i mieszkańcom!

Zespół www.funduszesoleckie.pl

Autor/ka: Barbara Klimek

  • Franciszek

    Zazdroszczę aktywnego społeczeństwa Brodzicy. Jesteśmy młodą społecznością i staramy się Was naśladować. Chcemy zdobyć miejsce na spotkania (świetlicę).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *